Medicin

Medicin og recepter styres via Fælles MedicinKort (FMK) og fremadrettet foregår alle recept udskrivelser elektronisk. Det vil således være muligt for os at følge med i de opdateringer sygehusene og andre speciallæger laver – og dermed forhåbentlig færre medicin misforståelser.
Det betyder dog også at alle papir recepter forsvinder ! 

Endvidere vil udstedelse af recept på panodil – blive tilbudt i det omfang – der hos patienten er et behov pga varig kronisk lidelse. Alle andre henvises til håndkøbs udlevering – som fortsat er muligt. 

green-214134_1920 (1)