Medicin

Medicinbestilling:

Venligst bestil medicin via
  • Telefon
  • Hjemmeside
  • Appen “Mit helbred”
Medicin og recepter styres via Fælles MedicinKort (FMK) og fremadrettet foregår alle recept udskrivelser elektronisk. Det vil således være muligt for os at følge med i de opdateringer sygehusene og andre speciallæger laver – og dermed forhåbentlig færre medicin misforståelser.
Endvidere vil udstedelse af recept på paracetamol/panodil – blive tilbudt i det omfang – der hos patienten er et behov pga varig kronisk lidelse. Alle andre henvises til håndkøbs udlevering – som fortsat er muligt. 

NSAID/ GIGTPRÆPARATER
NSAID er flere smertestillende præparater som også
benævnes “ gigtpræparater”. Det har god effekt på
muskel og ledsmerter, menstruationssmerter mm samt
de fleste inflammatoriske tilstande. Eksempler er
Ibumetin, Brufen, Naproxen, Bonyl, Diclofenac,
Modifenac.
Bivirkninger kan være væskeophobning og dermed øget
risiko for hjertepatienter ( desuden ældre i det hele
taget ) samt maveslimhinde påvirkning ( kan resultere i
mavesår) og ikke mindst nyrepåvirkning.
Det er et projekt i vores klynge i Horsens at vi i praksis
skal se på vores ordination af NSAID. Målsætningen er
at reducere forbruget.
Nogle patienter med kronisk sygdom ( gigt mm) vil ikke
kunne undvære medicinen og det skal derfor fortsat stå
som fast medicin. Det er patientens faste læge som tager
stilling til det og sætter det som fast medicin.
De fleste kan klare sig med Ibumetin 400 mg fremfor 600
mg.
Tages medicinen fast eller meget ofte skal der tages
stilling til om der samtidig skal gives forebyggende
syrehæmmende præp. som fx Lansoprazol.